מועדון למתבגרים צעיר


מועדון למתבגרים צעירים

שידרוג הגינה לילדי המועדון, בכדי לשפר את האוירה ולשמח את הבאים למקום.
 חברת More השקעות התנדבו לשדרוג הגינה ביום מע"ט. תודה! מעצבים בקהילה רמת גן


תמונה לפני הפרויקט
תמונה לאחר הפרויקטתמונות בעת עבודת המתנדבים                                                                                                                                              

 תמונה לסיום


.תודות למתנדבי הפרוייקט

חברה מלווה,More השקעות
מופעל על ידי Blogger.