מועדון למתבגרים צעירים

שידרוג הגינה לילדי המועדון, בכדי לשפר את האוירה ולשמח את הבאים למקום. חברת more השקעות התנדבו לשדרוג הגינה ביום מע"ט. תודה!מצב לפני העבודות:


תמונות בעת העבודות:
מתנדבי הפרויקט:

חברה מלווה: More השקעות
www.moreinvest.co.il
 תוצאת תמונה עבור מור השקעות

Pages