שיתופי פעולה

כשהשלם הוא יותר מסך חלקיו

כחלק מתפיסה המקדמת ומאמינה בשיתופי פעולה כחיוניים להצלחה,
חברו לפרויקט גורמים עירוניים מסייעים:
המוסך העירוני, אגף הביטחון, שיטור עירוני ועוד.

עובדי המוסך העירוני התגייסו לצביעת דירה של אם חד הורית:
מר אריה אעבודי - סגן מנהל אגף שפ"ע ומנהל מחלקת מוסך ותחבורה.
מר עזרא לוי - נהג משא כבד.
מר אליאב לב - נהג משא כבד.
מר דני גולדרינג - נהג משא כבד.
מר צוברי אפרים - נהג משא כבד.

קידום ובניית אתרים - פאביו ליאור רחמים
www.omegaton.com - Linkedin

מציגים את הפרויקט בכנס "מחוברים" עירוני - פברואר 2018.
מפגשי תכנון עם מעצבות ומלוות סיפורי ההצלחה השונים. 
פגישת מעצבות ומתנדבות - מאי 2019
מופעל על ידי Blogger.